Informace o nás

Naše občanské sdružení bylo založeno na podporu zachování tradic, životního stylu a řemesel našich předků. Na vrcholku Krušných hor máme vybudováno Centrum zapomenutých Krušnohorských řemesel. S našimi programy navštěvujeme školy a školská zařízení v Ústeckém kraji a každoročně se propagačně účastníme významných akcí, napr. Osecké pouti, Krajských dožínek v Peruci, akcí v Podkrušnohorském zooparku Chomutov a mnoha dalších.

V roce 2014 jsme pro oblast zpracování ovčí vlny získali přidělenu značku KRUŠNOHOŘÍ - regionální produkt.

V roce 2015 jsme získali přidělenu značku KRUŠNOHOŘÍ - regionální produkt pro produkt Pletené a háčkované výrobky a v oblasti Zážitky - Poznej kouzlo Krušnohorských řemesel.

Od 16.12.2015 jsme zápisem do OR u KS v Ústí n/L naplnili literu zákona o obchodních korporacích úpravou názvu na Centrum pro ekologickou výchovu Klíny z.s. 

Katalog řemeslné výroby

Pro rok 2015 jsme byli Ústeckým krajem zařazeni do katalogu řemeslné výroby

https://www.kr-ustecky.cz/flipbook/katalog_remeslne_vyroby_2015/index.html